TERAPIA TAKTYLNA

Jest to terapia skierowana zarówno do dzieci jaki i dorosłych ma na celu wzmocnienie lub wytworzenie świadomości ciała oraz stymulację receptorów skóry, poprzez stymulację zmysłu dotyku. W terapii taktylnej stosujemy techniki masażu i stymulacji skóry, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

 

Terapia ta jest polecana w szczególności dzieciom przy takich schorzeniach jak:

  • Mózgowym Porażeniem Dziecięcym,Zaburzeniami zachowania,
  • Opóźnieniem w rozwoju umysłowym,
  • ADHD
  • Lękami i fobiami,
  • Spektrum autyzmu,
  • Trudnościami w nauce,
  • Zaburzeniami mowy.

 

Pamiętajmy, że:

„Każdy człowiek niezależnie od wieku powinien być dotykany, w akceptowany sposób, minimum 30 razy dziennie!”