NDT Bobath

NDT Bobath dla dorosłych jest koncepcją terapeutyczną pracy-ukierunkowanej-na-zadania. Przeznaczona jest ona dla osób dorosłych cierpiących na zaburzenia funkcji, ruchów oraz kontroli postawy wynikających z uszkodzenia w obrębie układu nerwowego Metoda NDT-Bobath ma podstawowe znaczenie w leczeniu i rehabilitacji chorych z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza po udarze mózgu.

Terapeuci koncepcji NDT-Bobath dla dorosłych w swej codziennej pracy rozumieją oraz wykorzystują kluczowe założenia teoretyczne oraz kluczowe aspekty praktyki klinicznej do których to należą:
uzależnienie partycypacji pacjenta w życiu codziennym od jego poziomu aktywności i współistniejących zaburzeń
organizacji ludzkich zachowań oraz kontroli motorycznej
konsekwencji urazu oraz jego wpływu na możliwość wykonywania ruchów
proces zdrowienia uwzględniając
– zdolność reorganizacji układu nerwowego i mięśniowego
-nauczanie motoryczne
rozumowanie klinicze oraz analiza ruchów
integracja mechanizmów kontroli postawy oraz ruchów ukierunkowanych na zadania
wykorzystanie bodźcowania sensorycznego oraz proprioreceptywnego
strategii postępowania

Koncepcja NDT Bobath dla dorosłych jest koncepcją pracy 24 godzinnej. Oznacza to iż proces terapii nie kończy się po wyjściu z gabinetu. Terapeuta pomoże rodzinie pacjentowi zrozumieć teoretyczne podstawy problemów z jakimi boryka się on na co dzień, jak równieżwypracować strategie ułatwiające wasze wspólne życie.