Ćwiczenia

  • ćwiczenia bierne – są to ruchy w stawach pacjenta wykonywane przez fizjoterapeutę, ich głównym celem jest zachowanie ruchomości w stawach.
  • ćwiczenia czynne – ćwiczenia polegające na ruchach pacjenta zgodnych z poleceniami fizjoterapeuty, ćwiczenia te zwiększają zakres ruchu w stawach,
  • ćwiczenia wzmacniające – są to ćwiczenia mające na celu zwiększenie siły i wytrzymałości masy mięśniowej poprzez stosowany opór,
  • ćwiczenia izometryczne – polegające na czynnym napięciu mięśni bez zmiany długości włókien mięśnia, ich celem jest przeciwdziałanie zanikom mięśni , uzyskanie przyrostu i masy mięśni
  • gimnastyka korekcyjna – skierowana głównie do dzieci z takimi wadami jak: płaskostopie, skolioza, koślawość/szpotawość kolan, kręcz szyi,